5170281116598272 Siamei 詩雅美品 BENEFIT 好無油慮打底霜 [00100002] BENEFIT dr.feelgood 24g [00100002] *Barcode:602004070296* BENEFIT 的 DR. FEELGOOD好無油慮打底霜可輕鬆吸走臉上多餘油份,既可單獨使用,亦可作為打底、定妝或補妝產品,讓彩妝 更為貼服持久。 這俗稱「豬油膏」的小罐子裡更蘊含維他命C和E, Product #: siamei-BENEFIT 好無油慮打底霜 [00100002] 2022-10-23 Regular price: $HKD$205.0 Available from: Siamei 詩雅美品In stock 5 1 5 1 1 5 1 5.0